Звіт

Звіт про надходження та використання  коштів загального фонду  ф. 2 та спеціального фонду ф.4 за  2017 рік. по  ВІДДІЛУ  ОСВІТИ

Теплопостачання                                                                  666659,70

Вода                                                                                      9646,22

Електроенергія                                                                      51683,47

Газ                                                                                         0,00

предмети, матеріали, обладнання та інвентар                      32079,92

продукти харчування                                                            73530,00

оплата послуг(крім комунальних)                                        34122,39

відрядження                                                                         7826,76

медикаменти                                                                         300,00

інші виплати населенню                                                       2880,00

інші поточні видатки                                                             2500,00

предмети і обладнання довгострокового користування     163939,32

капітальний ремонт                                                              250500,00

оплата праці                                                                         4539017,91

нарахування на оплату праці                                                1014012,31

 

ВСЬОГО                                                                               6848698,00